Werkwijze

Wij werken samen met plaatselijke organisaties in het Grote Merengebied in Afrika. De vraag om hulp komt van deze organisaties zelf. Samen beoordelen we de haalbaarheid van hun plannen en bekijken we in hoeverre wij hulp kunnen bieden. Ons streven is om op den duur op een punt te komen dat deze organisaties eigen inkomsten kunnen genereren en op die manier zelf kinderen kunnen gaan ondersteunen. Zo hebben wij bijvoorbeeld geholpen met de aanschaf van een graanmolen en bij de inrichting van een winkeltje waar het gemalen graan en andere etenswaren weer verkocht kunnen worden.

Werkomstandigheden

De omstandigheden waaronder gewerkt moet worden zijn soms zeer moeilijk. Politiek is de situatie zeer instabiel. De omstandigheden waarin de bevolking van Oost-Congo leeft zijn schrijnend. Het land is jarenlang geplunderd door de voormalige leider Mobutu en na 1997 nog eens door de diverse omliggende landen gedurende 2 oorlogen en verscheidene opstanden van etnische minderheden. De regelmatig weer oplaaiende oorlog zorgt voor veel vluchtelingen en voor een vaak slechte voedselsituatie en hoge prijzen. Volgens een schatting van de VN zijn de laatste 10 jaren meer dan 4 miljoen mensen in Oost-Congo omgekomen als gevolg van de oorlogssituatie. Oogsten mislukken, grote bevolkingsgroepen vluchten en vooral kinderen en vrouwen hebben hieronder te leiden. Er is nauwelijks infrastructuur, 80% van de kinderen kan geen onderwijs volgen, ziekten slaan toe; AIDS is ook hier een groot probleem. In het verleden hebben we dan ook regelmatig noodacties moeten organiseren als er mensen gewond waren geraakt of zoals in 2004 toen het tehuis van Asora kapotgeschoten en leeggeplunderd was en hersteld moest worden.

Projecten

{slider Asora}

Op dit moment werken we samen met een lokale organisatie in de stad Bukavu in Oost-Congo in de provincie Kivu. In 1999 heeft Oogappel een tehuis gekocht voor de stichting Asora, die geleid wordt door Pascal Murangaza en zijn vrouw. Behalve zijn eigen gezin wonen daar ook (wees)kinderen uit de omringende wijk. Soms tijdelijk, soms voor een langere periode. Pascal neemt kinderen op waarvoor de familie niet meer kan zorgen of waarvan geen familie meer te vinden is. Ook worden andere kinderen die tekort komen, van eten en kleren voorzien. Soms is het moeilijk voor wie wel en voor wie niet gezorgd kan worden. Dat heeft er vorig jaar toe geleid dat er teveel kinderen waren om goed voor te zorgen. Ook door stijgende kosten (vanwege oorlogen en overstromingen) konden de kinderen maar 1 maaltijd per dag krijgen. Voor de kinderen wordt het schoolgeld betaald, het verplichte schooluniform en alle andere schoolbenodigdheden. Bovendien zijn de kinderen van het project en het gezin van Pascal opgenomen in een ziektekostenverzekering.

{slider GPS}

GPS.

{/sliders}

overzicht van de ondersteunde kinderen