Missie

Stichting Oogappel wil de liefde van God doorgeven door praktische hulp te bieden aan kinderen, maar ook door aanhoudende belangstelling en trouw aan hen te betonen. Dit ongeacht hun afkomst, geloof, geslacht of politieke voorkeur.

Visie

Stichting Oogappel wil kinderen en hun verzorgers die leven in uiterst moeilijke omstandigheden zoals armoede, oorlog en honger, structureel ondersteunen. De stichting richt zich hierbij op kinderen die wonen in het Grote Merengebied in Afrika.

Doelstellingen

Kinderen

  • een t(e)huis geven ...

  • voeden en kleden ...

  • onderwijs bieden tot tenminste middelbaar onderwijs ...

  • medische verzorging bieden ...