Stichting Oogappel

Stichting Oogappel ondersteunt kinderen in Oost Congo. Dit gebied wordt geteisterd door burgeroorlog, honger en armoede. Stichting Oogappel wil er voor zorgen dat deze kinderen weer kansen krijgen in het leven, door te zorgen voor scholing, eten, kleding en medische zorg.

 

   

Want alleen als je zeker weet dat er iemand voor je zorgt en je ondersteunt kun je iets bereiken in het leven...

Wilt u onze oogappels steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer NL 46 ABNA 0562 9123 63 ten name Stichting Oogappel te Zwolle.